Loaded

Kontakt

Osnovni podaci

Tvrtka: ADRIA DENTAL GROUP društvo s ograničenom odgovornošću za usluge

Skraćeni naziv: ADRIA DENTAL GROUP d.o.o.

Sjedište i adresa: Ilica 1A, 10 000 Zagreb

OIB: 02544041952

Matični broj (MB): 5425450

Matični broj subjekta (MBS): 81375098

Nadležni registar: Trgovački sud u Zagrebu

Banka: OTP banka d.d., Split

IBAN: HR3124070001100216951

Iznos temeljnog kapitala: 12.940,47 € uplaćen u cijelosti

Osoba ovlaštena za zastupanje: Gordan Muškić, predsjednik Uprave

Generalni upiti

01 3333 535

info@adriadental.com

Prijave za posao

careers@adriadental.com

Adresa sjedišta

Ul. Josipa Marohnića 3 10000 Zagreb Hrvatska

Pogledajte na karti