Loaded

Kontakt

Osnovni podaci

ADRIA DENTAL GROUP d.o.o. Ilica 1A, 10 000 Zagreb

Društvo registrirano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu, pod brojem 081375098.

OIB: 02544041952

IBAN: HR3124070001100216951

OTP banka d.d.

Generalni upiti

01 3333 535

info@adriadental.com

Prijave za posao

careers@adriadental.com

Adresa sjedišta

Ul. Josipa Marohnića 3 10000 Zagreb Hrvatska

Pogledajte na karti