Loaded

PRESS

Adria Dental Group sudjelovao na konferenciji Zimmer frei 2024.

Na nedavno održanoj konferenciji Zimmer frei 2024, Ivana Murati Petrović, direktorica operativnog poslovanja Adria Dental Group, istaknula je ključnu ulogu naše grupacije u oblikovanju budućnosti zdravstvenog turizma. U panelu "Zdravlje kao pokretač: kako zdravstveni turizam postaje cjelogodišnji pokretač održivog turizma?", podijelila je viziju i prakse koje Adria Dental Group primjenjuje u promociji održivog turizma, s posebnim naglaskom na zdravstveni sektor.

Naglasila je kako za Adria Dental Group sezonalnost ne postoji u tradicionalnom smislu, zahvaljujući sposobnosti pružanja usluga u jednakom kapacitetu kroz sve mjesece. Ovo je posebno važno u kontekstu zdravstvenog turizma, gdje dinamiku dolazaka i dužinu boravka pacijenata najviše utječe povezanost letovima.

Također je istaknula važnost udruživanja snaga s ostalim akterima u industriji kako bi se Hrvatska pozicionirala na mapi Europe kao vodeća destinacija za zdravstveni turizam. Prepoznajući da smo za određeni dio potencijalnih pacijenata još uvijek "nevidljivi" i neprepoznati kao zdravstvena destinacija, unatoč pružanju vrhunskih zdravstvenih usluga, Ivana je naglasila potrebu za povećanjem svijesti o kvaliteti i dostupnosti naših usluga.

Zaključak panela bio je jasan: zdravstveni turizam nije samo budućnost, već i sadašnjost hrvatskog turizma. S pravim pristupom i suradnjom, možemo prevladati postojeće izazove i iskoristiti ogroman potencijal koji zdravstveni turizam nudi. Adria Dental Group ostaje predan lider u ovoj transformaciji, vodeći put prema održivom, cjelogodišnjem medicinskom turizmu koji koristi i pacijentima i široj zajednici.