Loaded

PRESS

Adria Dental Grupa na kongresu maksilofacijalne i oralne kirurgije

Dva društva Hrvatskog liječničkog zbora organizirala su u Opatiji od 6. do 8. listopada 15. kongres hrvatskog društva za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata i 9. kongres hrvatskog društva za oralnu kirurgiju s međunarodnim sudjelovanjem.

Znanstveni odbor sastavio je iznimno bogat program s fokusom na aktualne problematike te kao dvije glavne teme kongresa odabrao estetsku kirurgiju glave i vrata te rekonstruktivnu kirurgiju alveolarnog grebena.

Glavni medicinski direktor, prof. dr. sc. Andrija Petar Bošnjak, kolegama iz stručne i znanstvene zajednice predstavio je Adria Dental Grupu - vodeću grupaciju regije u dentalnoj medicini, a istaknutim svjetskim stručnjacima i liječnicima liderima u njihovim područjima pridružili su se i stručnjaci Adria Dental Grupe kao pozvani predavači.

Dr. sc. Snježana Pohl prvog je dana održala zanimljivo predavanje o recikliranju ekstrahiranih zuba na temu „Dentin autograft – ekstrahirani zubi nisu biološki otpad“ koje su moderirali prof. dr. sc. Dragana Gabrić i naš doc. dr. sc. Ivan Brakus. Drugi dan kongresa prof. dr. sc. Andrija Petar Bošnjak govorio je o “Novostima u kemijskoj kontroli biofilma”. Zadnji dan kongresa došao je red na doc. dr. sc. Ivana Brakusa koji je sudjelovao kao panelista okruglog stola na temu “Rekonstrukcija alveolarnog grebena” nakon kojeg je sa suradnicima održao i posterprezentaciju “Implantoprotetska rehabilitacija kod ekstremno atrofičnog bezubog maksilarnog i mandibularnog alveolarnog grebena”.

image00006

Nacionalna i internacionalna zajednica stručnjaka i lidera okupljena u organizaciji Hrvatskog društva za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata te Hrvatskog društva za oralnu kirurgiju aktivno je raspravljala, učila i sudjelovala na ovom kongresu što dodatno potvrđuje njegovu kvalitetu.

Iznimno nam je drago što su i naši stručnjaci svojim sudjelovanjem i predavanjima doprinijeli razmjeni ideja, diskusiji i interakciji iz koje smo svi izašli bogatiji za mnoštvo novih činjenica, kako u teoriji tako i u praksi.